Na Oddział Ginekologiczno-Położniczy zostały zakupione nowoczesne urządzenia, które umożliwiają lekarzom przeprowadzanie badań i zabiegów z dużo większą dokładnością. O tym, do czego służy nowy morcelator i ultrasonograf opowiedziała dr n. med. Magdalena Magnowska, Zastępca Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP ZOZ w Szamotułach.

Do operacji z użyciem morcelatora kwalifikują się pacjentki z jednym z najczęstszych schorzeń w ginekologii, tj. mięśniakami macicy. Urządzenie umożliwia m.in. usunięcie trzonu macicy lub samego mięśniaka podczas operacji laparoskopowej. Pacjentki nie będą już musiały szukać takiej możliwości w poznańskich szpitalach. Dzięki doświadczeniu kadry i nowemu sprzętowi możemy przeprowadzać zabiegi w Szamotułach.

Jak wyglądają zabiegi z użyciem tego urządzenia?

Do przeprowadzenia zabiegu z wykorzystaniem morcelatora konieczne są tylko trzy małe nacięcia, więc zgodnie ze światowym trendem jest mało inwazyjny. Taka metoda sprawia, że ryzyko zakażenia jest bardzo małe, a rekonwalescencja szybsza. Zmniejsza się także zużycie leków przeciwbólowych. Dzięki operacji laparoskopowej unikamy szpecącej blizny, a Pacjentka może wrócić do domu już na drugi dzień, co nie byłoby możliwe przy wykonywaniu zabiegu w sposób tradycyjny.

Czym różni się nowy ultrasonograf od wykorzystywanego dotychczas?

Nowy ultrasonograf, czyli USG, pozwala na wykonanie bardzo dokładnej diagnostyki. Lekarz może precyzyjnie ocenić masę dziecka, jego ułożenie przed porodem, a także wykryć ewentualne wady płodu. Pozwala to na odpowiednie przygotowanie do porodu oraz w dużym stopniu poprawia bezpieczeństwo matki i dziecka.