Na początku listopada, wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska złożyła wizytę w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Celem spotkania ze Starostą Beatą Hanyżak było podpisanie umowy z Powiatem Szamotulskim na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach.

     Koszt tomografu to 2 345 000 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 876 000 zł zostanie przekazane z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a powiat Szamotulski pokryje ze środków własnych pozostałe 20% kosztów całości.

     Nowy 64-rzędowy tomograf komputerowy dla SP ZOZ w Szamotułach, który zastąpi wysłużone 4-rzędowe urządzenie, pozwoli na wykonywanie badań z 16-krotnie większą dokładnością. Dzięki niemu lekarze będą mogli postawić niezwykle precyzyjną diagnozę.

     – Dzięki szczególnym staraniom poseł Marty Kubiak, posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka, przychylności Wojewody Wielkopolskiego i decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, powstaje szansa na poprawienie jakości leczenia mieszkańców naszego powiatu. To bardzo ważne, by współpraca pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej układała się tak dobrze – komentuje Starosta Beata Hanyżak.

     – Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie przychylność wielu osób, którym leży na sercu los chorych. Dziękuję Im w imieniu Pacjentów a także szpitalnej kadry – mówi Remigiusz Pawelczak, dyrektor SP ZOZ w Szamotułach – Na zrealizowanie inwestycji mamy mało czasu – niecałe dwa miesiące. Uruchomiliśmy wszystkie konieczne procedury i wierzę, że dzięki wspólnej pracy zdążymy kupić tomograf zgodnie z prawem zamówień publicznych.