26 września br. w SP ZOZ w Szamotułach odbyło się uroczyste podsumowanie przekazania środków na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, starostwa powiatu szamotulskiego, w tym starosta Beata Hanyżak oraz poseł na Sejm Marta Kubiak.
– Cieszę się, że mogliśmy razem z Dyrektorem i władzami województwa połączyć siły. […] Dzięki naszej mobilizacji udało się zdobyć środki na niezbędny sprzęt. Mam nadzieję, że sprzęt będzie dobrze służył i przyczyni się do poprawy jakości opieki – mówiła na uroczystości Poseł na Sejm Marta Kubiak.
– Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce szczególne. Pacjenci, którzy do nas trafiają znajdują się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Są przestraszeni i wymagają szczególnej atencji – mówiła dr Anna Kubicka, Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego w Szamotułach ds. lecznictwa – Opieka nad nimi wymaga wykwalifikowanego personelu medycznego i specjalistycznego sprzętu. […] Dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia i Starostwa mogliśmy sprostać nowym wymaganiom [red. zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2019] i za tę pomoc szczególnie dziękujemy.
Cały projekt kosztował prawie pół miliona złotych i został dofinansowany kwotą 411 825 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze przekazało Ministerstwo zdrowia. Wkład własny w wysokości 72 675 zł został pokryty z dotacji Powiatu Szamotulskiego. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.