W poniedziałek 9 września br. dyrektor SPOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak poinformował członków Rady Społecznej przy SP ZOZ, że złożył w NFZ ofertę, dotyczącą uruchomienia dwóch nowych poradni poszpitalnych: chorób wewnętrznych i pediatrycznej.
Jak informuje dyrektor, szpital posiada odpowiednie pomieszczenia i sprzęt. Specjaliści, pracujący
w szpitalu wyrazili gotowość pracy w nowych poradniach. Wiedzą i doświadczeniem będą mogli służyć pacjentom, którzy wcześniej byli leczeni w oddziałach szpitalnych.
Zamiar utworzenia poszpitalnych poradni chorób wewnętrznych i pediatrycznej wpisuje się
w realizowaną przez władze powiatu wizję systematycznego zapewniania mieszkańcom powiatu Szamotulskiego jak najpełniejszej opieki medycznej.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że nowe poradnie mają powstać w sytuacji, gdy większość wielkopolskich szpitali powiatowych sygnalizuje problemy ze zrównoważeniem bilansu,
a w niektórych, ze względu na braki kadrowe, trzeba było zwiesić funkcjonowanie niektórych oddziałów.
Liczę, że nasza oferta zostanie przyjęta przez Narodowy Fundusz Zdrowia i poradnie jak najszybciej zaczną przyjmować pacjentów – mówi dyrektor Pawelczak.