W poniedziałek 26 sierpnia br., w SP ZOZ w Szamotułach złożyła wizytę Poseł na Sejm RP Pani Marta Kubiak. Poinformowała, że szamotulski szpital otrzyma z funduszy Ministerstwa Zdrowia środki w wysokości 400 tys. zł. na zakup nowego ambulansu ratowniczego. Po przeprowadzonym przetargu karetka trafi do placówki prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Nowoczesny ambulans zastąpi wysłużone pojazdy, stacjonujące dotychczas w podstacji w Pniewach.

Dyrektor Remigiusz Pawelczak podziękował Pani Poseł na Sejm RP Marcie Kubiak oraz Staroście Beacie Hanyżak za zaangażowanie w inicjatywę zakupu nowego medycznego pojazdu, który zapewne niejednokrotnie przyczyni się do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Pniew i okolic. Zapewnił również, że w ten sposób ratownictwo medyczne na rzecz mieszkańców Powiatu Szamotulskiego wejdzie na wyższy poziom, ponieważ za pozyskane pieniądze zostanie zakupiony sprzęt najwyższej jakości.