Początek wakacji oznacza wzmożoną pracę w gospodarstwach wiejskich. Żniwa: zbiory i intensywne prace polowe sprawiają, że w tym okresie dużo częściej dochodzi do wypadków przy pracy. Według danych KRUS, w 2018 r. poszkodowanych zostało prawie 15 000 osób. Wielkopolska, gdzie odnotowano 11,6 wypadków na 1 000 ubezpieczonych, znalazła się w ogólnym zestawieniu na niechlubnym 3 miejscu. Dodatkowo, liczne zdarzenia drogowe i wysokie temperatury sprawiają, że szpitalne oddziały ratunkowe chwilami pękają w szwach.

Do wypadków na roli dochodzi najczęściej z powodu niestosowania się do zasad bezpieczeństwa. Brak odpowiednich zabezpieczeń przy pracach wysokościowych i nieostrożność przy korzystaniu z maszyn ciężkich sprawiają, że dużo łatwiej o nieszczęście.

– Obecnie, ze względu a porę roku, najczęściej trafiają do nas osoby z obrażeniami kończyn. Urazy bywają na tyle poważne, że konieczna jest interwencja chirurgiczna – mówi Tomasz Miętkiewski, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Szamotułach. – Czynnikami powodującymi zwiększoną wypadkowość są zmęczenie, pośpiech i wysokie temperatury, powodujące spowolnienie reakcji. Chwila nieuwagi może oznaczać kalectwo.

Należy pamiętać, że narażone na utratę zdrowia lub życia są także osoby starsze, które nie powinny wykonywać ciężkiej pracy fizycznej i przebywać w wysokich temperaturach.

Dane KRUS nie uwzględniają osób zatrudnionych sezonowo i tych pracujących „na czarno”. W rzeczywistości wypadków może być znacznie więcej.