Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach zatrudni

LEKARZA PSYCHIATRĘ

W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia do indywidualnego ustalenia z kandydatami.

Dogodne połączenia kolejowe i drogowe z Poznaniem i innymi miejscowościami należącymi do Aglomeracji Poznańskiej powodują, że Szamotuły są dobrym miejscem do podjęcia pracy przez osoby mieszkające na tym terenie.

Oferty prosimy kierować na adres:

Adres e-mail: sekretariat@szamotuly.med.pl

Numer telefonu kontaktowego: 612927101