Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach zatrudni osobę na stanowisko:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zakres zadań:

 • Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w SP ZOZ Szamotuły, pełnienie funkcji pełnomocnika d.s. RODO
 • Projektowanie i realizowanie działań mających na celu podniesienie świadomości wszystkich pracowników Szpitala w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przeprowadzanie cyklicznych audytów zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
 • Uczestniczenie w projektowaniu nowych rozwiązań oraz produktów, w tym m.in. opiniowanie projektowanych rozwiązań prawnych, technicznych lub organizacyjnych w celu zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Nadzorowanie prowadzenia rejestrów związanych z ochroną danych osobowych, do prowadzenia których Szpital jest zobowiązany na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz dokonywanie ich bieżących przeglądów pod kątem aktualności i prawidłowości.
  Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO oraz obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi procesów.
 • Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w związku z uprzednimi konsultacjami dotyczącymi oceny skutków dla ochrony danych osobowych.
 • Podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Przygotowywanie oraz aktualizowanie wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
  Udzielanie Dyrekcji bieżącego wsparcia w zakresie projektowania i wdrażania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę danych osobowych na adekwatnym poziomie.
 • Wspieranie pracowników Szpitala w realizacji obowiązków na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przy projektowaniu oraz modyfikowaniu klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego stanu ochrony danych osobowych w Szpitalu.
 • Uczestniczenie w procesach i procedurach dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych i odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi procesów.

 

Oczekiwania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe, prawnicze, informatyczne lub średnie
  Posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia obowiązków, o których traktuje art. 39 RODO.
 • Dogłębna znajomość rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów krajowych regulujących przetwarzanie danych oraz wiedza dotycząca procesów przetwarzania danych, umiejętność realizacji postanowienia rozporządzenia w praktyce.
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w rozumieniu norm ISO 9001:2015.
 • Praktyczna znajomość zasad oceny ryzyka dla przetwarzania danych osobowych lub z zakresu środków zabezpieczających dane osobowe.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres sekretariat@szamotuly.med.pl lub kadry@szamotuly.med.pl

Kontakt telefoniczny: sekretariat 61-29-27-101, kadry 61-29-27-115