W tygodniku „Gazeta Szamotulska” (z dnia 26 listopada 2018r.) w artykule pt. „Dyrektor wyrządził znaczną szkodę  majątkową?” w początkowej części tekstu autor Artur Hibner używa słów: „dyrektor” oraz „dyrektor szpitala” sugerując w ten sposób, że opisywana sytuacja (wyrządzenie znacznej szkody majątkowej – ponad 300 tys. zł.) dotyczy obecnego dyrektora SP ZOZ Szamotuły.

Niedopisanie słów takich jak „były” lub „poprzedni” dyrektor jest dla czytelników mylące. Osoba, o której jest artykuł, nie pracuje w SP ZOZ  prawie od czterech lat. To, że chodzi o byłego dyrektora, autor ukrył w pojedynczym cytacie wśród prawnych sygnatur.

Ta manipulacja jest krzywdząca. Obecny dyrektor nie ma nic wspólnego z opisywaną w artykule sytuacją. W czasie jego zarządzania znacząco poprawiła się kondycja finansowa Szpitala. Spłacono znaczną część zadłużenia,  przeprowadzono milionowe inwestycje – dla dobra pacjentów.

W rozmowie poprzedzającej publikację tekstu dyrektor  Pawelczak poinformował redaktora Artura Hibnera, że w opisywanej sprawie chodzi o BYŁEGO dyrektora. Niestety, informacja ta nie została należycie wskazana.