Wczoraj w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Zbigniew Hoffman – Wojewoda Wielkopolski i Józef Kwaśniewicz – Starosta Szamotulski podpisali umowę na przekazanie dotacji celowej dla szpitala w Szamotułach. Dotacja jest efektem starań i rozmów starostwa o dofinansowanie zakupu nowego aparatu USG.

Dotacja od wojewody to około 80 procent całości kosztów nowego sprzętu. Pozostałą część, czyli 45 tys. złotych dofinansuje Starostwo – mówi Starosta Józef Kwaśniewicz. Nowy aparat USG będzie służył pacjentom przychodni specjalistycznych w nowym budynku szpitala. Sprzęt ułatwi szybkie i bezpieczne diagnozowania pacjentów znacząco podnosząc jakość opieki zdrowotnej. Dyrektor szpitala spodziewa się, że aparat trafi do szpitala w listopadzie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

– Zespół naszej placówki ma duże doświadczenie w sprawnym przeprowadzeniu procedur przetargowych i zakupów. Dzięki temu możemy spodziewać się, że już wkrótce z zakupionego sprzętu będą mogli korzystać mieszkańcy naszego powiatu. Na pewno będą to pacjenci poradni urologicznej, kardiologicznej, chirurgii naczyniowej oraz reumatologicznej – mówi dyrektor szamotulskiego szpitala Remigiusz Pawelczak. Chciałem serdecznie podziękować, także w imieniu naszych pacjentów zarówno wojewodzie, jak i staroście szamotulskiemu za przekazanie środków i wsparcie naszego szpitala – dodaje.