Szamotulski Szpital podpisał umowę z firmą POLMED na wdrożenie tzw. systemu compliance. System ten uporządkuje obowiązujące w placówce normy antykorupcyjne.

 

Zgodnie z zapisami projektu ustawy o jawności życia publicznego w Polsce, szpitale w Polsce będą musiały wdrożyć kodeksy etyczne rozszerzone o regulacje antykorupcyjne. Współpraca z POLMED w ramach projektu MedKompas pozwoli SP ZOZ w Szamotułach spełnić wymagania ustawy jeszcze przed jej wejściem w życie.

W ramach umowy eksperci z projektu MedKompas opracują uniwersalny zestaw dokumentów, zaktualizują obowiązujący obecnie w szpitalu kodeks etyki oraz przygotują dodatkowe rekomendacje działań. Kolejnym etapem wdrożenia antykorupcyjnego systemu compliance będzie przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SP ZOZ.

Projekt MedKompas prowadzony jest w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative, będącego częścią umowy podpisanej przez Bank Światowy z firmą Siemens AG. Koszty wprowadzenia systemu compliance zostaną w całości pokryte ze środków programu.