18 grudnia 2017 r. Szpital Powiatowy w Szamotułach odwiedził ks. biskup Zdzisław Fortuniak. Wizyta dostojnego gościa rozpoczęła się o godzinie 7:00 rano Mszą Świętą w kaplicy Sióstr Służebniczek. Biskup wraz z kapelanem szpitalnym, ks. Hieronimem Hałą, odprawił nabożeństwo w intencji pracowników szpitala oraz ich rodzin.

Następnie ks. biskup w serdecznej atmosferze spotkał się z dyrekcją placówki oraz ordynatorami szpitalnych oddziałów, którzy opowiedzieli mu o swojej codziennej pracy. Biskup Fortuniak został także zaproszony do obejrzenia nowo otwartego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wizytę zakończyły odwiedziny i błogosławieństwo pacjentów przebywających na szpitalnych oddziałach.